Khách hàng có thể thanh toán các hình thức thanh toán sau:

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • COD
  • Momo